เกี่ยวกับเรา

        เริ่มจากจุดเริ่มต้นเล็กๆ จากคุณ ยุทธ จึงสวนันทน์ (CEO of YUSHI GROUP) แนวความคิดต้องการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้ ที่มั่นคง เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี เราเป็นหนึ่งองค์กร ที่เห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปผลไม้ในไทย สืบเนื่องมาจากสภาวะผลไม้ล้นตลาด ในขณะที่ประเทศของเรา มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระแสโลก แห่งอนาคต เพื่อก้าวเข้าสู่ ภาคเกษตร 4.0

เราคือบริษัทในเครือ ยูชิ กรุ๊ป จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม และปัจจุบัน เราต่อยอดขยายธุรกิจไปยังภาคเกษตรกรรม จนเกิดขึ้นเป็น บ. ยูชิ เอฟ แอนด์ บี จำกัด เราคือผู้ผลิตน้ำผลไม้แท้ 100% โดยนำนวัตกรรมที่ผสมผสานระหว่างผลไม้ไทย กับ know how จากประเทศญี่ปุ่น โดยเน้นในเรื่องการเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการผลิต และความสะอาดปลอดภัย ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งมอบถึงมือคุณ

เรามีความมุ่งมั่น ในการคิดค้น นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีของการเพาะปลูก และเครื่องมือที่ทันสมัย รวมไปถึงเทคโนโลยีของการติดต่อสื่อสารเข้ามาใช้ในธุรกิจอย่างครบวงจร เพื่อให้สอดคล้องและรองรับความก้าวหน้า ในอนาคตตามแนวคิดสีเขียว อีกทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร นำความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพ พึ่งพาเทคโนโลยี เพื่อลดการใช้สิ่งที่ไม่จำเป็นให้น้อยลง (Smart Farmer)

       จากกระบวนการผลิต ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ได้นำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่น เกิดเป็นรสชาติของน้ำผลไม้แท้แบบต้นตำหรับ ช่วยให้คุณค่าทางโภชนาการที่ครบถ้วน โดยผ่านกระบวนการฆ่าเชื้อด้วยความเย็น ไม่ผสมน้ำตาล ไม่ใส่สารกันเสีย ทำให้ได้รสชาติที่เป็นรสชาติของน้ำผลไม้ 100% จนเกิดเป็นแบรนด์ Shinsen ให้คุณใก้ลชิดธรรมชาติ ไปกับ Shinsen “เราจะพัฒนาสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อคุณ คนที่เราใส่ใจ ดั่งคนในครอบครัว” เราใส่ใจคุณภาพ และความสะอาดปลอดภัยเพื่อคุณคนพิเศษ

 

พันธกิจ และ วิสัยทัศน์

พันธกิจ

เป็นผู้นำในตลาดด้านน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ 100% ที่คัดสรรผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยวัตถุดิบที่สดจากธรรมชาติ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของโลก

วิสัยทัศน์

  • มุ่งพัฒนาและจำหน่ายน้ำผลไม้ 100% ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค และเชื่อมั่นในสินค้าของธุรกิจ
  • มุ่งพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการเพิ่มช่องทาง การจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ไปยังเขตพื้นที่ทั่วกรุงเทพ
  • พัฒนาประสิทธิภาพในระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
  • สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้เติมโตไปกับองค์กร
  • สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร