ยินดีต้อนรับ

จากแนวคิดเล็กๆ ที่ต้องการช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้มั่นคง เพื่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี เราจึงเป็นหนึ่งองค์กร ซึ่งเล็งเห็นถึงความสำคัญของการแปรรูปผลไม้ในไทย สืบเนื่องมาจากสภาวะผลไม้ล้นตลาดขณะที่ประเทศของเรา มีแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระแสโลก แห่งอนาคต
ก้าวเข้าสู่ ภาคเกษตร 4.0 เราคือหนึ่งในเครือ ยูชิ กรุ๊ป ซึ่งดำเนินธุรกิจประเภทอุตสาหกรรม ในปัจจุบันได้ต่อยอดขยายธุรกิจไปยังภาคเกษตรกรรม จนเกิดขึ้นเป็น บริษัท ยูชิ เอฟ แอนด์ บี จำกัด ผู้ผลิตน้ำผลไม้แท้ 100% โดยผสมผสานระหว่างผลไม้ไทย กับ นวัตกรรมจากประเทศญี่ปุ่น เน้นในเรื่องการเอาใจใส่ทุกขั้นตอนการผลิต ความสะอาดปลอดภัย ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งมอบถึงมือคุณ

อ่านเพิ่มเติม

พันธกิจ และ วิสัยทัศน์

เป็นผู้นำในตลาดด้านน้ำผลไม้เพื่อสุขภาพ 100% ที่คัดสรรผลิตภัณฑ์แปลกใหม่ที่มีคุณภาพ และมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภคด้วยวัตถุดิบที่สดจากธรรมชาติ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพของโลก

มุ่งพัฒนาและจำหน่ายน้ำผลไม้ 100% ที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสุขภาพของผู้บริโภค และเชื่อมั่นในสินค้าของธุรกิจ มุ่งพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายโดยการเพิ่มช่องทาง การจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมพื้นที่ไปยังเขตพื้นที่ทั่วกรุงเทพ

พัฒนาประสิทธิภาพในระบบการผลิตอย่างต่อเนื่อง สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อคู่ค้า เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้เติมโตไปกับองค์กร และ สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร

น้ำส้มคั้น 100%

45 บาท

น้ำมะเขือเทศผสมน้ำส้มยูซุ 100%

45 บาท