บริษัท ยูชิ เอฟ แอนด์ บี จำกัด

72 ถนนรามอินทรา แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510
Tel : 02-517-0688
Phone : 063-464-1244
Fax : 02-517-0864
Mail : support_salefb@yushi.co.th